call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
Partnerzy Rejestracja

Twój kapitał jest zagrożony

Partnerzy My Account

Twój kapitał jest zagrożony

Fundusze klienta

Objęta licencjami i przepisami prawa

Firma Swiss Markets jest licencjonowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych (numer CySEC  199/13) i przestrzega wszelkich wymagań i dyrektyw związanych ze świadczeniem usług finansowych w UE.

Ochrona przed saldem ujemnym

Firma Swiss Markets oferuje wszystkim naszym klientom ochronę przed saldem ujemnym. Oznacza to, że niezależnie od warunków rynkowych saldo naszych inwestorów nie może osiągnąć wartości poniżej zera.

X

Call Me Back

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel CFD jest wysoce spekulatywny i charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i należy upewnić się, rozumie się związane z tym ryzyko.