call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
Partnerzy Rejestracja

Twój kapitał jest zagrożony

Partnerzy My Account

Twój kapitał jest zagrożony

Rodzaje Kont

Obecnie w Swiss Markets oferujemy dwa różne typy kont: STP Classic oraz STP Raw, z których oba są zgodne z modelem STP (Straight Through Processing).

Metale szlachetne

O ile forex jest jedną z najnowszych i najbardziej innowacyjnych form inwestowania, o tyle metale szlachetne są zapewne jednym z najstarszych sposobów. Metale szlachetne od zawsze są uznawane za środek przechowywania wartości ze względu na ich ograniczoną ilość i trudności związane z wydobyciem. Nawet obecnie — w połączonym, technicznie zaawansowanym świecie — złoto i srebro są wysoce cenionymi towarami i bezpiecznymi aktywami. Przy pierwszych nieśmiałych sygnałach spowolnienia gospodarczego obserwuje się wzrost inwestycji w metale szlachetne. Przykładowo cena złota jest odwrotnie skorelowana z kursem dolara amerykańskiego, ponieważ w okresach gospodarczej niepewności inwestorzy zazwyczaj sprzedają walutę, by zakupić ten metal. Srebro jest dodatnio skorelowane ze złotem i jego cena często naśladuje zmiany cen złota, ale zastosowania tego kruszcu w przemyśle sprawiają, że wartość jest bardziej zależna od popytu i podaży.

X

Call Me Back

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel CFD jest wysoce spekulatywny i charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i należy upewnić się, rozumie się związane z tym ryzyko.