call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
Partnerzy Rejestracja

Twój kapitał jest zagrożony

Partnerzy My Account

Twój kapitał jest zagrożony

Rodzaje Kont

Obecnie w Swiss Markets oferujemy dwa różne typy kont: STP Classic oraz STP Raw, z których oba są zgodne z modelem STP (Straight Through Processing).

Sektor energetyczny

Surowce energetyczne, takie jak ropa i gaz ziemny, mają duże znaczenie dla globalnej gospodarki, ponieważ bez nich niemożliwe byłoby istnienie współczesnych demokracji przemysłowych. Energia jest wymagana przy produkcji, pakowaniu i dystrybucji wszystkich towarów konsumpcyjnych — od żywności po urządzenia techniczne. Klienci inwestujący w surowce energetyczne zyskują wyjątkowy wgląd w stan światowej gospodarki, ponieważ cena tych towarów jest bezpośrednio związana z dynamiką łańcucha dostaw, która wpływa na ceny prawie wszystkich innych aktywów. Przykładowo w okresie spowolnienia gospodarczego spada popyt na ropę i rośnie poziom jej zapasów. Inwestorzy na tym rynku muszą mieć również wszechstronną wiedzę w zakresie geopolityki, jako że zmiana sojuszy między państwami narodowymi jest często bezpośrednio związana z dostępnością tego kluczowego towaru.

X

Call Me Back

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel CFD jest wysoce spekulatywny i charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i należy upewnić się, rozumie się związane z tym ryzyko.